Zgłoszenie wypadku w podróży spowodowanego przez nieznanego sprawcę

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia wypadku w podróży spowodowanego przez nieznanego sprawcę.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić zdarzenie.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • numer telefonu pod którym Centrum Pomocy może się kontaktować z ubezpieczonym
  • rachunki dokumentujące wydatki na leczenie, leki, transport
  • dokumentacja medyczna z diagnozą i opisem leczenia
  • potwierdzenie zawiadomienia policji o wypadku
  • opis przyczyn i przebiegu wypadku
  • prawo jazdy jeśli ubezpieczony kierował pojazdem w momencie wypadku

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Wypadek należy zgłosić z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.
Dodatkowe świadczenie otrzymasz z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.