Zgłoszenie szkody z assistance turystycznego

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody, jeśli potrzebujesz pomocy z Assistance po zdarzeniu spowodowanym przez inną osobę.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić zdarzenie.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • numer telefonu pod którym Centrum Pomocy może się kontaktować z ubezpieczonym
  • rachunki dokumentujące koszty

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Pomoc możesz otrzymać z Twojego ubezpieczenia Assistance. Sprawdź, czy wybrany przez Ciebie wariant obejmuje dane zdarzenie.