Inna osoba uszkodziła mój samochód - co mam zrobić?

Jeżeli sprawcą kolizji jest inny kierowca, masz prawo do odszkodowania z OC.
Sprawdź, co zrobić, by otrzymać pełne świadczenie z polisy OC.

 • Jak się zachować po szkodzie?

  Zadbaj o bezpieczeństwo

  Przede wszystkim zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu, aby jedna kolizja nie stała się przyczyną kolejnych. Jeżeli w zdarzeniu żadna osoba nie doznała obrażeń ciała, należy, o ile to tylko technicznie możliwe, usunąć uszkodzone pojazdy z drogi.

  Ustaw trójkąt ostrzegawczy

  Jeżeli nie jest możliwe usunięcie pojazdów tak, aby nie utrudniały ruchu, ustaw trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości i wezwij służby.

  Sprawdź ubezpieczenie OC

  Sprawdź, czy auta, które brały udział w kolizji są ubezpieczone w zakresie OC. Jeśli któryś z kierowców nie ma przy sobie potwierdzenia polisy OC (od 1.10.2018 nie trzeba wozić w aucie tego dokumentu), skorzystaj ze strony UFG. Wystarczy, że podasz numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN, aby za darmo sprawdzić, czy dane auto jest ubezpieczone.

  Ustal przebieg zdarzenia

  Razem z pozostałymi uczestnikami zdarzenia ustal, jak doszło do stłuczki i kto jest za nią winny. Jeżeli brakuje zgodności co do przebiegu zdarzenia lub nikt nie poczuwa się do winy, należy wezwać policję.

  Spisz oświadczenie

  Spisz wspólnie z innymi uczestnikami zdarzenia oświadczenie o przebiegu kolizji.

 • Kogo i jak poinformować?

  Policja - 997 lub 112

  Jeżeli w zdarzeniu nikt nie został ranny ani nie zginął (czyli doszło jedynie do kolizji), nie trzeba zazwyczaj wzywać policji. Służby trzeba jednak koniecznie wezwać, jeśli:

  - uczestnicy zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia odnośnie odpowiedzialności za szkodę - jeżeli policja stwierdzi, że to Ty jesteś odpowiedzialny za szkodę, przejdź do tego artykułu, by dowiedzieć się jak postąpić;
  - sprawca kolizji nie ma prawa jazdy;
  - auto sprawcy kolizji nie jest ubezpieczonego w zakresie OC lub nie ma technicznej możliwości sprawdzenia, czy auto takowe OC posiada;
  - podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia prowadził pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  - podejrzewasz, że sprawca kolizji będzie próbował zbiec;
  - sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia;
  - nie istnieje techniczna możliwość usunięcia uszkodzonych pojazdów z drogi.

  W innych przypadkach wzywanie policji nie jest niezbędne. Zawsze jednak masz do tego prawo!

  Ubezpieczyciel sprawcy

  Jeśli kolizji był winny inny kierowca, szkodę zgłaszasz u ubezpieczyciela sprawcy (chyba że Twój ubezpieczyciel oraz towarzystwo winnego kierowcy są w systemie BLS - wtedy możesz zgłosić sprawę u swojego ubezpieczyciela). W większości przypadków czas na zgłoszenie szkody z OC to aż trzy lata, ale oczywiście im szybciej to zrobisz, tym łatwiej będzie uzyskać pełne odszkodowanie.

 • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

  Oświadczenie o przebiegu zdarzenia

  Jeżeli na miejsce zdarzenia nie jest wzywana policja uczestnicy kolizji muszą przede wszystkim spisać wspólne oświadczenie o przebiegu zdarzenia. Tutaj znajdziesz wzór oświadczenia sprawcy kolizji.
  Tak samo brzmiący egzemplarz oświadczenia powinien otrzymać każdy z uczestników zdarzenia. Ważne jest, by w oświadczeniu zawrzeć precyzyjny opis zdarzenia oraz podać dane identyfikujące kierowcę i samochód (w tym numer polisy OC oraz nazwę towarzystwa, w którym ubezpieczony jest sprawca).

  Zdjęcie sytuacyjne

  Tuż po zdarzeniu warto zrobić zdjęcie obrazujące położenie samochodów. Oczywiście na pierwszym miejscu zawsze powinny być kwestie bezpieczeństwa!

  Zdjęcia pojazdów

  Zrób zdjęcia pojazdów uczestniczących w zdarzeniu dokumentujące rozmiar szkód.

  Zeznanie świadka

  Jeśli zdarzenie widziała inna osoba, poproś ją o pisemne opisanie przebiegu kolizji.

 • Twoje prawa i obowiązki

  Bezpieczeństwo

  Musisz zadbać o bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia.

  Dane

  - Musisz udostępnić swoje dane i dane identyfikujące pojazd innym uczestnikom zdarzenia.
  - Pozostali uczestnicy zdarzenia muszą przekazać Tobie swoje dane.

  Policja

  Do nawet najmniejszej stłuczki (np. zarysowanie na parkingu) możesz wezwać policję, która ma obowiązek przybyć na miejsce zdarzenia.

  Bez zmian

  Tuż po zdarzeniu nie zmieniaj nic w pojeździe (poza zmianami podyktowanymi kwestiami bezpieczeństwa).