Zgłoszenie uszkodzenia samochodu przez inną osobę

Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz, aby zgłosić szkodę materialną z OC sprawcy.
Następnie wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę.

Potrzebne dokumenty

  • oświadczenie o przebiegu zdarzenia (zawierające opis zdarzenia oraz dane sprawcy, w tym numer ubezpieczenia OC) - tutaj znajdziesz wzór oświadczenia sprawcy kolizji do pobrania
  • oświadczenie świadków zdarzenia z ich danymi
  • szkic sytuacyjny zdarzenia
  • notatka policyjna z miejsca zdarzenia (jeśli policja była wzywana)
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia
  • spis uszkodzeń pozostałego mienia (np. rzeczy przewożonych w aucie, ubrań)

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Szkodę zgłasza się u ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli ubezpieczyciel Twój oraz sprawcy są w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, możesz zgłosić szkodę w towarzystwie, w którym Ty masz OC.