Zgłoszenie kradzieży bagażu

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia kradzieży bagażu.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić zdarzenie.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • spis utraconych przedmiotów (zawierający określenie ich wartości i roku nabycia)
  • potwierdzenie pisemnego zawiadomienia policji o kradzieży
  • potwierdzenie zawiadomienia przewoźnika o szkodzie, jeżeli do kradzieży doszło w trakcie transportu
  • potwierdzenie zawiadomienia kierownictwa hotelu lub innego miejsca zakwaterowania, jeżeli do kradzieży doszło w tym miejscu
  • bilet uprawniający do przejazdu jeżeli do kradzieży doszło w trakcie transportu
  • kwit potwierdzający powierzenie bagażu przewoźnikowi lub przechowalni, jeżeli do kradzieży doszło w czasie, kiedy bagaż był pod ich nadzorem

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Kradzież rzeczy należy zgłosić z ubezpieczenia bagażu.