Zgłoszenie potrzeby skorzystania z assistance w podróży

Zobacz, jakie dokumenty są konieczne do zgłoszenia ubezpieczycielowi, że potrzebujesz pomocy z Assistance.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić zdarzenie.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • numer telefonu pod którym Centrum Pomocy może się kontaktować z ubezpieczonym
  • rachunki dokumentujące koszty

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Pomoc po zdarzeniu otrzymasz z ubezpieczenia Assistance. Sprawdź jednak, czy zakres ochrony wybranego przez Ciebie wariantu obejmuje takie zdarzenie.