Zgłoszenie wypadku w podróży spowodowanego przez inną osobę

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia wypadku spowodowanego przez inną osobę.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • numer telefonu pod którym Centrum Pomocy może się kontaktować z ubezpieczonym
  • rachunki dokumentujące wydatki na leczenie, leki, transport
  • dokumentacja medyczna z diagnozą i opisem leczenia
  • dane identyfikujące pojazdy i uczestników wypadku w razie wypadku drogowego
  • numer polisy i nazwa towarzystwa, w którym jest ubezpieczony sprawca wypadku
  • potwierdzenie zawiadomienia policji o wypadku drogowym lub innym wypadku w przypadku którego masz podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa
  • opis przyczyn i przebiegu wypadku
  • prawo jazdy jeśli ubezpieczony kierował pojazdem w momencie wypadku

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Wypadek spowodowany przez inną osobę należy zgłosić z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.
Świadczenie możesz otrzymać także z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.