Doszło do wypadku z winy innej osoby - co mam zrobić?

Wypadek z winy innej osoby nie należy niestety do rzadkości w trakcie podróży.
Zobacz, jak postępować po wypadku.

 • Jak się zachować po szkodzie?

  Zadbaj o bezpieczeństwo

  Po wypadku najważniejsze jest zadbanie o bezpieczeństwo. Na tyle na ile jesteś w stanie, zabezpiecz miejsce zdarzenia i zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

  Udziel pierwszej pomocy

  Jeżeli jesteś w stanie to zrobić, udziel pierwszej pomocy innym osobom, które ucierpiały w wypadku.

  Zawiadom pogotowie

  Jeżeli po wypadku potrzebna jest pomoc medyczna, natychmiast zawiadom pogotowie.

  Zbierz dane

  Postaraj się zebrać dane uczestników wypadku, a zwłaszcza sprawcy zdarzenia. Jeśli doszło do wypadku drogowego, zanotuj konicznie numer polisy OC i nazwę towarzystwa kierowcy, który spowodował wypadek.

  Skontaktuj się z ubezpieczycielem

  O ile zewnętrzne okoliczności to umożliwiają, ubezpieczyciel powinien zostać od razu powiadomiony o zdarzeniu. Stosuj się do jego zaleceń i udzielaj mu potrzebnych informacji.

 • Kogo i jak poinformować?

  Pogotowie: 112

  Jeżeli po wypadku ktoś potrzebuje pomocy medycznej, powiadom niezwłocznie pogotowie.

  Policja: 112

  Jeżeli w wypadku, do którego doszło z winy innej osoby, ktoś doznał obrażeń ciała, należy zawiadomić od razu miejscową policję. Poinformuj także policję zawsze wtedy, kiedy podejrzewasz, że popełniono przestępstwo.

  Ubezpieczyciel

  Ubezpieczyciel powinien zostać od razu powiadomiony o wypadku, do którego dojdzie w trakcie podróży. Opisz okoliczności zdarzenia i wyjaśnij, jaka pomoc jest potrzebna. Podaj ubezpieczycielowi:

  - swoje imię i nazwisko
  - numer polisy
  - numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy towarzystwa może się z Tobą skontaktować

  Powinieneś także udzielić ubezpieczycielowi pełnomocnictw, aby uzyskał dostęp do informacji medycznych.

 • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

  Rachunki potwierdzające poniesione koszty

  Jeżeli natychmiastowy kontakt z ubezpieczycielem nie jest możliwy, zorganizuj pomoc na własną rękę. W takim przypadku zbieraj wszystkie rachunki, które potwierdzą poniesione przez Ciebie koszty.

  Dane uczestników wypadku

  Zbierz dane wszystkich uczestników zdarzenia, a zwłaszcza sprawcy zdarzenia.

  Zdjęcia z miejsca wypadku

  Postaraj się zrobić zdjęcia z miejsca zdarzenia, które udokumentują okoliczności wypadku.

  Relacje świadków

  Jeżeli byli jacyś świadkowie wypadku, zbierz dane kontaktowe do nich, aby w przyszłości móc ich poprosić o opisanie przebiegu wypadku.

 • Twoje prawa i obowiązki

  Zadbaj o bezpieczeństwo

  Twoim podstawowym obowiązkiem jest zadbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. W miarę swoich możliwości udziel pierwszej pomocy poszkodowanym.

  Wezwij pomoc

  Masz obowiązek powiadomić od razu o wypadku miejscowe służby, jeśli podejrzewasz, że popełniono przestępstwo lub doszło do wypadku drogowego.

  Stosuj się do zaleceń ubezpieczyciela

  Staraj się nie podejmować żadnych działań na własną rękę. W miarę możliwości postępuj ściśle według instrukcji ubezpieczyciela.