Zgłoszenie utraty bagażu w wyniku rozboju

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia utraty bagażu w wyniku rozboju.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • spis utraconych przedmiotów (zawierający określenie ich wartości i roku nabycia)
  • potwierdzenie pisemnego zawiadomienia policji o rozboju
  • potwierdzenie zawiadomienia przewoźnika o szkodzie, jeżeli do rozboju doszło w trakcie transportu
  • potwierdzenie zawiadomienia kierownictwa hotelu lub innego miejsca zakwaterowania, jeżeli do rozboju doszło w tym miejscu
  • bilet uprawniający do przejazdu jeżeli do rozboju doszło w trakcie transportu
  • dokumentacja medyczna

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Utratę rzeczy w wyniku rozboju należy zgłosić z ubezpieczenia bagażu.