Zgłoszenie uszkodzenia bagażu przez inną osobą

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia uszkodzenia bagażu przez inną osobę.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów (zawierający określenie ich wartości i roku nabycia)
  • potwierdzenie zawiadomienia przewoźnika o szkodzie, jeżeli do uszkodzenia bagażu doszło w trakcie transportu
  • potwierdzenie zawiadomienia kierownictwa hotelu lub innego miejsca zakwaterowania o szkodzie, jeżeli do uszkodzenia bagażu doszło w miejscu zakwaterowania
  • potwierdzenie od władz w razie uszkodzenia bagażu w wyniku akcji ratowniczej wraz z wykazem utraconych przedmiotów
  • bilet uprawniający do przejazdu w razie spowodowania szkody przez przewoźnika
  • potwierdzenie opóźnienia dostarczenia bagażu i dokument poświadczający moment dostarczenia bagażu w razie opóźnienia w dostarczeniu bagażu
  • rachunki potwierdzające zakup przedmiotów pierwszej potrzeby nabytych w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu
  • kwit potwierdzający powierzenie bagażu przewoźnikowi lub przechowalni, jeżeli do szkody doszło w czasie, kiedy bagaż był pod ich nadzorem

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Uszkodzenie rzeczy przez inną osobę należy zgłosić z ubezpieczenia bagażu.