Inna osoba uszkodziła mój bagaż - co mam zrobić?

Chwila nieostrożności ze strony innej osoby wystarczy, by Twój bagaż został uszkodzony.
Zobacz, jak zgłosić zdarzenie do ubezpieczyciela, by otrzymać odszkodowanie za zniszczone rzeczy.

  • Jak się zachować po szkodzie?

    Zmniejsz szkodę

    Tuż po szkodzie postaraj się przede wszystkim zmniejszyć rozmiary szkody tak bardzo jak to tylko możliwe.

    Zawiadom odpowiednie osoby

    Zależnie od tego, gdzie dojdzie do szkody, powinieneś zawiadomić odpowiednie osoby o zdarzeniu.

  • Kogo i jak poinformować?

    Policja: 112

    Jeśli masz podejrzenie, że szkoda jest efektem przestępstwa, poinformuj niezwłocznie policję o zdarzeniu.

    Przewoźnik

    Jeśli do szkody doszło w trakcie transportu bagażu, zawiadom o tym przewoźnika.

    Kierownictwo hotelu

    Jeśli do szkody doszło w miejscu zakwaterowania, powiadom o niej od razu kierownictwo hotelu lub innego miejsca zakwaterowania.

    Władze regionu

    Jeśli do szkody dojdzie na skutek akcji ratowniczej, powiadom o tym władze regionu, w którym przebywasz.

    Ubezpieczyciel

    Poinformuj ubezpieczyciela o zdarzeniu i wyjaśnij, co się stało. Pomóż także towarzystwu w ustaleniu dokładnych okoliczności szkody.

  • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

    Spis uszkodzonych przedmiotów

    Postaraj się spisać wszystkie przedmioty, które zostały uszkodzone.

    Bilet

    Jeśli do szkody doszło w trakcie transportu bagażu, zachowaj bilet, aby móc udowodnić ubezpieczycielowi, że miałeś prawo poruszać się tym środkiem transportu.

    Kwit powierzenia bagażu

    Jeżeli do szkody doszło w czasie, kiedy bagaż znajdował się pod opieką przewoźnika lub przechowalni, zachowaj kwit potwierdzający powierzenie im rzeczy.

    Rachunki

    Zachowaj wszystkie rachunki za artykuły pierwszej potrzeby, które kupiłeś w związku z uszkodzeniem bagażu.

  • Twoje prawa i obowiązki

    Zawiadom niezwłocznie o szkodzie

    Przewoźnika czy kierownictwo hotelu poinformuj od razu o szkodzie.

    Ratuj rzeczy

    Na tyle, na ile jest to możliwe, staraj się ograniczyć rozmiary szkody. W żadnym wypadku nie powiększaj specjalnie zniszczeń bagażu.