Pomoc z assistance podróżnego w Gothaer

Zobacz, jak zgłosić szkodę w Gothaer, jeśli potrzebujesz pomocy z Assistance podróżnego po wypadku spowodowanym przez inną osobę.

 • Ile jest czasu na zgłoszenie szkody?

  Potrzebę skorzystania z pomocy Assistance należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zdarzenia.
  Jeśli jest to niemożliwe, zorganizuj pomoc na własną rękę, a następnie powiadom Gothaer o poniesionych kosztach w ciągu 14 dni od momentu, kiedy stanie się to możliwe.

 • Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia assistance w Gothaer?

  Zgłoszenie nagłej szkody w Centrum Alarmowym

  +48 22 522 86 30

  Zgłoszenie szkody po powrocie do Polski

  Telefonicznie

  (22) 469 69 69

  Online

  Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia
  Formularz zgłoszenia szkody z NNW

  Tradycyjna poczta

  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Wołoska 22A
  02-675 Warszawa