Pomoc z assistance podróżnego w Benefii

Potrzebujesz pomocy Assistance po wypadku spowodowanym przez inną osobę? Sprawdź, jak zgłosić szkodę w Benefii.

 • Ile jest czasu na zgłoszenie szkody?

  Jeśli potrzebujesz pomocy z Assistance podróżnego w Benefii, zgłoś się niezwłocznie do ubezpieczyciela. Maksymalny czas to 3 dni od zdarzenia.

 • Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia assistance w Benefii?

  Zgłoszenie nagłej szkody w Centrum Alarmowym

  +48 22 295 82 01

  Zgłoszenie szkody po powrocie do Polski

  Online

  Formularz zgłoszenia