Pomoc z assistance podróżnego w AXA

Chcesz skorzystać z usług Assistance po zdarzeniu spowodowanym przez inną osobę? Sprawdź, jak zgłosić szkodę w AXA Assistance.

 • Ile jest czasu na zgłoszenie szkody?

  O zdarzeniu poinformuj AXA niezwłocznie, jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek innych działań (najpóźniej w ciągu 48 godzin od zdarzenia).
  Jeśli zewnętrzne okoliczności uniemożliwiają natychmiastowy kontakt, powiadom ubezpieczyciela niezwłocznie po ich ustaniu, nie później niż w ciągu 7 dni.

 • Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia assistance w AXA?

  Zgłoszenie nagłej szkody w Centrum Alarmowym

  +48 22 575 97 28

  Zgłoszenie szkody po powrocie do Polski

  E-mail

  kontakt@axa-assistance.pl

  Tradycyjna poczta

  Inter Partner Assistance S.A.
  Oddział w Polsce
  ul. Prosta 68
  00-838 Warszawa