Pomoc z assistance podróżnego w AXA

Sprawdź, jak zgłosić w AXA, że potrzebujesz skorzystać z pomocy Assistance.

 • Ile jest czasu na zgłoszenie szkody?

  Jeśli potrzebujesz pomocy assistance, zgłoś się do AXA niezwłocznie po zdarzeniu (telefonicznie).
  Jeżeli jest to niemożliwe, zgłoś się do AXA w ciągu 7 dni od powrotu do kraju.

 • Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia assistance w AXA?

  Zgłoszenie nagłej szkody w Centrum Alarmowym

  +48 22 575 90 80

  medical@ipa.com.pl

  Zgłoszenie szkody po powrocie do Polski

  Telefonicznie

  801 200 200

  Konsultanci Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta pracują w dni powszednie od 8:00 do 18:00

  E-mail

  likwidacja@axa-assistance.pl - zgłoszenie szkody po powrocie do Polski

  Tradycyjna poczta

  AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa

  FAX

  +48 (22) 575 90 82