Zgłoszenie wypadku śmiertelnego kiedy sprawca jest nieznany

Sprawdź, jakie dokumenty należy zebrać po śmiertelnym wypadku.
Zobacz, gdzie zgłosić szkodę, jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy z której zgłasza się szkodę
  • notatka policyjna z miejsca zdarzenia
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia
  • zdjęcia obrazujące uszkodzenia samochodu
  • spis innych uszkodzeń (np. rzeczy osobistych przewożonych w aucie)
  • dokumentacja medyczna uzasadniającą konieczność udzielenia pomocy lekarskiej, hospitalizacji, wykonania badań, przepisania określonych leków
  • faktury lub inne dowody poniesienia kosztów pomocy medycznej
  • proponowana kwota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne
  • akt zgonu ubezpieczonego
  • określenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdy związane ze śmiercią bliskiej osoby (cierpienie psychiczne, ból doznany po stracie bliskiej osoby i utracie więzi)

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Jeśli sprawca jest nieznany, szkodę należy zgłosić w UFG. Uszkodzenie samochodu można także zgłosić ze swojego AC, a uszczerbek na zdrowiu ze swojego NNW.