Osoba została ranna, a nikt nie przyznaje się do winy - co mam zrobić?

Czasami sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia.
Niekiedy bywa też tak, że nikt chce wziąć odpowiedzialności za stłuczkę. Co wtedy zrobić?

 • Jak się zachować po szkodzie?

  Oceń swój stan

  Pierwszym krokiem powinna być ocena własnego stanu. Sprawdź, czy odniosłeś obrażenia, a jeśli tak to jakie. Następnie oceń, czy możesz się poruszać.

  Zadbaj o bezpieczeństwo innych

  Jeżeli dochodzi do wypadku, czyli choć jedna osoba została ranna, nie możesz zmieniać położenia samochodów. Ustaw więc trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od aut.

  Wezwij służby

  Po wypadku natychmiast należy wezwać służby. Zawsze potrzebne będą policja i pogotowie, ale niekiedy przyda się także straż pożarna.

  Udziel pierwszej pomocy

  Jeżeli przebywanie w miejscu wypadku jest dla Ciebie bezpieczne (np. nie ma zagrożenia pożaru) i jesteś w wystarczająco dobrym stanie fizycznym, spróbuj udzielić pierwszej pomocy innym poszkodowanym.

  Słuchaj poleceń służb

  Od chwili przybycia na miejsce ratowników i policjantów, to oni przejmują kontrolę nad wydarzeniami. Wykonuj więc precyzyjnie ich polecenia.

 • Kogo i jak poinformować?

  Pogotowie: 999 lub 112

  Na miejsce wypadku koniecznie musi przybyć pogotowie.
  Wzywając pomoc dyspozytorowi pogotowia przekaż następujące informacje:

  - miejsce zdarzenia (na drodze najlepiej skorzystać z informacji podawanych na słupkach drogowych kilometrowych: górna liczba oznacza numer drogi, liczby znajdujące się poniżej określają kilometr tej drogi oraz jej metr podawany w setkach. W Polsce takie słupki są rozmieszczone od siebie w odległości 100 m),
  - powód wezwania (co się wydarzyło?),
  - ilość i stan poszkodowanych (należy podać zarówno te objawy, które sami obserwujemy, jak i te, o których mówią poszkodowani),
  - dane poszkodowanego (przybliżony wiek, płeć),
  - dane wzywającego (imię i nazwisko, numer telefonu spod którego dzwonimy. Jeśli istnieje ryzyko, że nie będzie można się z Tobą skontaktować, bo np. Twój telefon może się za chwilę rozładować, poinformuj o tym dyspozytora i powiedz, gdzie dokładnie będziesz czekać na pogotowie).

  Pamiętaj, że to dyspozytor decyduje, kiedy można zakończyć rozmowę i się rozłączyć.

  Policja: 997 lub 112

  Na miejsce każdego wypadku drogowego musi także przybyć policja.

  Straż pożarna: 998 lub 112

  Niekiedy niezbędna będzie także pomoc straży pożarnej.

  UFG

  Jeżeli sprawca zdarzenia uciekł z miejsca wypadku, można otrzymać odszkodowanie z UFG. Taka wypłata jest jednak obwarowana pewnymi ograniczeniami, o których piszemy w dalszej części.

  Ubezpieczyciel

  Uszkodzenie samochodu możesz także zgłosić z AC, a trwały uszczerbek na zdrowiu z NNW.
  Jeśli doszło do sytuacji, w której żaden z uczestników zdarzenia nie uciekł z miejsca wypadku, ale trudno jest określić sprawcę, poczekaj na rozstrzygnięcie policji. Dowiesz się wtedy, czy szanse na otrzymanie odszkodowania masz z OC sprawcy czy jedynie z własnego AC.

 • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

  Zebraniem dowodów z miejsca wypadku oraz ustaleniem sprawcy zajmuje się policja.

 • Twoje prawa i obowiązki

  Bezpieczeństwo

  Na tyle, na ile jesteś w stanie, zadbaj po wypadku o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego, tak aby jak najbardziej ograniczyć rozmiar szkód.

  Wezwanie służb

  O każdym wypadku muszą zostać powiadomione policja i pogotowie.

  Udostępnienia danych przez policję

  Jako uczestnik wypadku masz prawo uzyskać od policji dane innych osób biorących udział w zdarzeniu. Masz także prawo do zadawania pytań o postępy w śledztwie zmierzającym do wykrycia sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia.