Poszkodowany zgłasza wypadek śmiertelny z mojego OC

Jeżeli spowodujesz śmiertelny wypadek, masz obowiązek przekazać innym uczestnikom zdarzenia oraz najbliższym osób, które zginęły w wypadku, numer polisy OC swojego auta.
Sprawdź, jakie konsekwencje grożą Ci za spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz jak otrzymać odszkodowanie za własne szkody.

Grożące konsekwencje

 • utrata części zniżek prowadząca do wzrostu kosztu OC w następnym roku
 • ubezpieczyciel może zażądać zwrotu kwoty równej odszkodowaniu wypłaconemu poszkodowanemu (regres), jeśli:
  - wyrządziło się szkodę umyślnie,
  - przyczyną wypadku był fakt znajdowania się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  - weszło się w posiadanie samochodu na skutek popełnienia przestępstwa (np. kradzież auta),
  - zbiegło się z miejsca wypadku,
  - nie posiadało się wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem (ta zasada nie obowiązuje w sytuacjach związanych z ratowaniem życia ludzkiego lub mienia oraz podczas pościgu za sprawcą przestępstwa)
 • regres ze strony UFG oraz kara za brak OC jeśli w chwili wypadku auto nie było ubezpieczone w zakresie OC.
 • kara wynikająca z art. 177 i 178 kodeksu karnego (w przypadku nieumyślnego spowodowania wypadku). W przypadku umyślnego spowodowania wypadku odpowiada się za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia Twoich szkód

 • numer polisy z której zgłasza się szkodę
 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia
 • zdjęcia obrazujące uszkodzenia samochodu
 • spis innych uszkodzeń (np. rzeczy osobistych przewożonych w aucie)
 • dokumentacja medyczna uzasadniającą konieczność udzielenia pomocy lekarskiej, hospitalizacji, wykonania badań, przepisania określonych leków
 • faktury lub inne dowody poniesienia kosztów pomocy medycznej
 • akt zgonu ubezpieczonego

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Uszkodzenie swojego samochodu możesz zgłosić z AC. Uszczerbek na zdrowiu zgłoś natomiast z NNW.