Zgłoszenie losowego wypadku śmiertelnego

Sprawdź, jakie dokumenty zebrać przed zgłoszeniem wypadku do ubezpieczyciela.
Następnie wybierz towarzystwo, w którym chcesz zgłosić zdarzenie.

Potrzebne dokumenty

 • numer polisy z której zgłasza się szkodę
 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia
 • zdjęcia obrazujące uszkodzenia samochodu
 • spis innych uszkodzeń (np. rzeczy osobistych przewożonych w aucie)
 • dokumentacja medyczna uzasadniającą konieczność udzielenia pomocy lekarskiej, hospitalizacji, wykonania badań, przepisania określonych leków
 • faktury lub inne dowody poniesienia kosztów pomocy medycznej
 • dokumenty udowadniające winę innej osoby (np. informacje o wcześniejszych wypadkach z udziałem zwierząt w danym miejscu, informacja o polowaniu zorganizowanym w tym czasie w danym miejscu)
 • proponowana kwota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne (jeśli inna osoba jest odpowiedzialna za zdarzenie)
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • określenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdy związane ze śmiercią bliskiej osoby (cierpienie psychiczne, ból doznany po stracie bliskiej osoby i utracie więzi) - jeśli inna osoba jest odpowiedzialna za zdarzenie

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Uszkodzenie samochodu najprościej zgłosić ze swojego AC. Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu można otrzymać z NNW.
Jeśli udowodnisz odpowiedzialność innej osoby za zdarzenie, możesz zgłosić szkodę z jej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.