Zgłoszenie szkody osobowej i materialnej po losowym zdarzeniu

Sprawdź, jakie dokumenty zebrać przed zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela.
Następnie wybierz towarzystwo, w którym chcesz zgłosić zdarzenie.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy z której zgłasza się szkodę
  • notatka policyjna z miejsca zdarzenia
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia
  • zdjęcia obrazujące uszkodzenia samochodu
  • spis innych uszkodzeń (np. rzeczy osobistych przewożonych w aucie)
  • dokumentacja medyczna uzasadniającą konieczność udzielenia pomocy lekarskiej, hospitalizacji, wykonania badań, przepisania określonych leków
  • faktury lub inne dowody poniesienia kosztów pomocy medycznej
  • dokumenty udowadniające winę innej osoby (np. informacje o wcześniejszych wypadkach z udziałem zwierząt w danym miejscu, informacja o polowaniu zorganizowanym w tym czasie w danym miejscu)
  • proponowana kwota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne (jeśli inna osoba jest odpowiedzialna za zdarzenie)

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Uszkodzenie samochodu najprościej zgłosić ze swojego AC. Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu można otrzymać z NNW.
Jeśli udowodnisz odpowiedzialność innej osoby za zdarzenie, możesz zgłosić szkodę z jej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.