Zgłoszenie szkody z OC po wypadku śmiertelnym

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody materialnej i osobowej z OC sprawcy śmiertelnego wypadku.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie zgłaszasz szkodę.

Potrzebne dokumenty

 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia
 • zdjęcia uszkodzeń samochodu
 • spis uszkodzeń pozostałego mienia (przedmioty osobiste, ubrania)
 • rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia, lekarstw, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji
 • proponowana kwota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne
 • określenie kwoty zarobków utraconych w wyniku wypadku i leczenia
 • proponowana kwota renty na zwiększona potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją, opieką
 • określenie kwoty renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych po wypadku
 • proponowana kwota jednorazowego świadczenia umożliwiającego przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego
 • rachunki dokumentujące koszty pogrzebu ofiary wypadku
 • rachunki dokumentujące koszty leczenia psychologicznego najbliższych osoby, która zginęła w wypadku
 • określenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdy związane ze śmiercią bliskiej osoby (cierpienie psychiczne, ból doznany po stracie bliskiej osoby i utracie więzi)

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Szkodę zgłasza się u ubezpieczyciela sprawcy. Dodatkowe świadczenie można otrzymać ze swojego NNW.