Z winny innego kierowcy doszło do wypadku - co mam zrobić?

W 2017 r. w wypadkach drogowych rannych zostało prawie 40000 osób.
Co zrobić, jeżeli jesteś uczestnikiem wypadku spowodowanego przez innego kierowcę?

 • Jak się zachować po szkodzie?

  Oceń swój stan

  Tuż po wypadku postaraj się ocenić swój stan fizyczny. Sprawdź, czy możesz swobodnie oddychać i poruszać się.

  Zadbaj o bezpieczeństwo innych

  Jeżeli możesz o własnych siłach opuścić samochód, zrób to i sprawdź stan innych osób. Jeżeli doszło do wypadku, czyli choć jedna osoba doznała obrażeń ciała, nie można zmieniać położenia samochodów. W takim przypadku należy ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od aut.

  Wezwij służby

  Tak szybko, jak to tylko możliwe, wezwij służby (do każdego wypadku należy wezwać policję i pogotowie, niekiedy będzie potrzebna także straż pożarna). Jeśli Twój telefon uległ zniszczeniu lub nie masz do niego dostępu, znajdź osobę, która może powiadomić o wypadku (najczęściej będą to świadkowie zdarzenia).

  Udziel pierwszej pomocy

  Każda osoba ma obowiązek (w miarę swoich możliwości) spróbować udzielić pierwszej pomocy, jeżeli tylko nie niesie to ze sobą zagrożenia dla jej zdrowia lub życia. Dlatego też każdy kierowca przed zdaniem na prawo jazdy musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy. Warto odświeżać tę wiedzę, bo nigdy nie wiadomo kiedy może się ona przydać.

  Współpracuj ze służbami

  Kiedy służby przybędą na miejsce zdarzenia, kontrolę nad przebiegiem zdarzeń przejmą ratownicy oraz policjanci. Od tego momentu stosuj się bezwzględnie do ich poleceń. Pracownicy pogotowia i policji w swoim życiu widzieli już niestety wiele wypadków i doskonale wiedzą, co powinni zrobić.

 • Kogo i jak poinformować?

  Pogotowie: 999 lub 112

  Jeżeli w zdarzeniu choć jedna osoba doznała obrażeń ciała, koniecznie trzeba jak najszybciej wezwać pogotowie. Pamiętaj, że obrażenia, także te zagrażające życiu, nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Dla przykładu bardzo niebezpieczne są krwotoki wewnętrzne. Dlatego bądź wyczulony na wszelkie niepokojące objawy. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej przesadzić z reakcją niż nie doszacować ryzyka.
  W rozmowie z dyspozytorem pogotowia należy przekazać następujące informacje:

  - miejsce zdarzenia (na drodze najlepiej skorzystać z informacji podawanych na słupkach drogowych kilometrowych: górna liczba oznacza numer drogi, liczby znajdujące się poniżej określają kilometr tej drogi oraz jej metr podawany w setkach. W Polsce takie słupki są rozmieszczone od siebie w odległości 100 m),
  - powód wezwania (co się wydarzyło?),
  - ilość i stan poszkodowanych (należy podać zarówno te objawy, które sami obserwujemy, jak i te, o których mówią poszkodowani),
  - dane poszkodowanego (przybliżony wiek, płeć),
  - dane wzywającego (imię i nazwisko, numer telefonu spod którego dzwonimy. Jeśli istnieje ryzyko, że nie będzie można się z Tobą skontaktować, bo np. Twój telefon może się za chwilę rozładować, poinformuj o tym dyspozytora i powiedz, gdzie dokładnie będziesz czekać na pogotowie).

  Pamiętaj, by nigdy nie rozłączać się samemu. To dyspozytor decyduje, czy wie już wszystko, co jest mu potrzebne.

  Policja: 997 lub 112

  Policja musi zostać wezwana na miejsce każdego wypadku drogowego.

  Straż pożarna: 998 lub 112

  Kiedy dochodzi do wypadku, bardzo często potrzebna będzie także straż pożarna.

  Ubezpieczyciel

  Jeżeli policja potwierdzi, że inny kierowca jest sprawcą zdarzenia, przekaże Ci numer polisy OC jego auta i nazwę towarzystwa, w którym jest ubezpieczony. Do tego ubezpieczyciela zgłaszasz wszelkie poniesione szkody, zarówno majątkowe, jak i osobowe. Zazwyczaj czas na zgłoszenie szkody z OC to aż trzy lata, jednak oczywiście najlepiej zrobić to jak najszybciej. Po zgłoszeniu szkody możesz zawsze dosłać dodatkowe dokumenty.
  Jeżeli posiadasz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odniesiesz trwały uszczerbek na zdrowiu, możesz zgłosić szkodę także z NNW. Pamiętaj, że nic nie stoi na przeszkodzie, byś otrzymał pieniądze z OC sprawcy oraz NNW.

 • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

  Kiedy dochodzi do wypadku, zebraniem dowodów z miejsca zdarzenia zajmuje się policja. Ty nie musisz się niczym martwić.

 • Twoje prawa i obowiązki

  Bezpieczeństwo

  Na tyle, na ile jesteś w stanie, po wypadku powinieneś zadbać o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego oraz spróbować udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Oczywiście pamiętaj zawsze o własnym bezpieczeństwie.

  Wezwanie służb

  O wypadku musi zostać powiadomiona policja i pogotowie.

  Uzyskanie danych od policji

  Jako poszkodowany w wypadku masz prawo uzyskać od policji informacje na temat polisy OC sprawcy.