Zgłoszenie śmiertelnego wypadku spowodowanego przez nieznanego sprawcę

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia śmiertelnego wypadku spowodowanego przez nieznanego sprawcę.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić zdarzenie.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • numer telefonu pod którym Centrum Pomocy może się kontaktować z ubezpieczonym
  • rachunki dokumentujące wydatki na leczenie, leki, transport
  • dokumentacja medyczna z diagnozą i opisem leczenia
  • potwierdzenie zawiadomienia policji o wypadku
  • opis przyczyn i przebiegu wypadku
  • prawo jazdy jeśli ubezpieczony kierował pojazdem w momencie wypadku
  • odpis aktu zgonu i karta statystyczna zgonu
  • dokument stwierdzający tożsamość uposażonego
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo z ubezpieczonym / fakt sprawowania opieki na dzień śmierci ubezpieczonego jeżeli nie wyznaczono uposażonego

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Śmiertelny wypadek należy zgłosić z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.
Po świadczenie możesz zgłosić się także z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.