Zgłoszenie spowodowania szkody osobowej

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia spowodowania szkody osobowej w trakcie podróży.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę.

Potrzebne dokumenty

  • numer polisy
  • wezwania i odpis pozwu
  • orzeczenie sądu
  • dostępne dowody
  • szczegółowy opis zakresu szkody
  • kopia umowy uprawniającej do korzystania z broni palnej, jeśli do szkody doszło w trakcie jej używania
  • potwierdzenie zgłoszenia wypadku odpowiednim służbom, jeśli do zdarzenia doszło na stoku

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Spowodowanie szkody osobowej należy zgłosić z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.