Uszkodziłem rzeczy innej osoby - co mam zrobić?

Chwila nieuwagi wystarczy, by przez przypadek uszkodzić rzeczy innej osoby.
Sprawdź, jak postępować po spowodowaniu szkody majątkowej.

 • Jak się zachować po szkodzie?

  Zmniejsz rozmiary szkody

  Tuż po zdarzeniu postaraj się przede wszystkim na tyle, na ile jest to możliwe, ograniczyć rozmiar szkody.

  Zrób zdjęcia

  Zrób zdjęcia uszkodzeń, abyś miał dowód, jak dokładnie wyglądały rzeczy poszkodowanego tuż po zdarzeniu.

  Opisz rozmiar szkód

  Razem z poszkodowanym opiszcie rozmiar i rodzaj szkód. Najlepiej sporządzić takie oświadczenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (dla sprawcy oraz dla poszkodowanego). Pod oświadczeniem powinny znaleźć się podpisy obu stron.

  Znajdź świadków

  Jeśli byli jacyś świadkowie zdarzenia, zbierz dane kontaktowe do nich, aby móc w przyszłości poprosić ich o złożenie zeznań.

 • Kogo i jak poinformować?

  Ubezpieczyciel

  Poinformuj od razu ubezpieczyciela o spowodowaniu szkody, która może nieść ze sobą konsekwencje finansowe.
  Natychmiast przekazuj też do towarzystwa otrzymane wezwania, odpisy pozwu sądowego czy orzeczenia sądu w Twojej sprawie.

 • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

  Zdjęcia uszkodzonego mienia

  Nie zwlekaj ze zrobieniem zdjęć szkody. Zrób je od razu po zdarzeniu.

  Opis szkody

  Opis szkody powinien być na tyle szczegółowy, na ile jest to możliwe.

 • Twoje prawa i obowiązki

  Pomóż poszkodowanemu

  Jeśli uszkodzisz rzeczy innej osoby, pod żadnym pozorem nie uciekaj z miejsca zdarzenia. Postaraj się za to zmniejszyć rozmiary szkody na tyle, na ile jest to możliwe.

  Nie zawieraj umów z poszkodowanym

  Bez akceptacji ubezpieczyciela nie zawieraj żadnych umów określających Twoją odpowiedzialność za zdarzenie.