Muszę zrezygnować z imprezy turystycznej - co mam zrobić?

W wyniku losowego zdarzenia musisz zrezygnować z podróży lub wcześniej wrócić z wyjazdu?
Sprawdź, jak postępować, aby ubezpieczyciel pokrył koszty wynikłe z powodu rezygnacji.

 • Jak się zachować po szkodzie?

  Zawiadom organizatora wyjazdu oraz przewoźnika

  Kiedy tylko dowiesz się, że musisz zrezygnować z wyjazdu, zawiadom o tym organizatorów.

  Zorganizuj transport powrotny

  Jeśli musisz wcześniej wrócić z wyjazdu, a ubezpieczyciel w takiej sytuacji nie wymaga natychmiastowego kontaktu, zorganizuj transport powrotny i zbierz rachunki dokumentujące koszty podróży.

 • Kogo i jak poinformować?

  Policja

  Jeśli rezygnacja z wyjazdu jest spowodowana szkodą w mieniu lub utratą dokumentów niezbędnych w podróży, powiadom niezwłocznie policję o zdarzeniu

  Organizator wyjazdu

  Organizatora należy od razu pisemnie powiadomić o wypadku powodującym konieczność rezygnacji lub wcześniejszego powrotu. Od organizatora powinieneś otrzymać wyliczenie kosztów rezygnacji.

  Przewoźnik

  O rezygnacji z wyjazdu należy także powiadomić przewoźnika. Powinien on Ci wystawić potwierdzenie anulowania biletów i określić wysokość kosztów.

 • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

  Wyliczenie kosztów rezygnacji

  Organizator wyjazdu powinien przekazać Ci wyliczenie kosztów rezygnacji.

  Potwierdzenie anulowania biletu

  W razie rezygnacji z wyjazdu przewoźnik powinien przekazać Ci potwierdzenie anulowania biletu i wyliczenie wysokości kosztów.

  Dokumentacja medyczna

  Zbieraj całą dokumentację medyczną potwierdzającą zajście wypadku bliskiej osoby lub towarzysza podróży, przez który musisz zrezygnować z wyjazdu lub wrócić wcześniej z podróży.

  Zaświadczenie z policji

  Policja powinna przekazać Ci potwierdzenie zgłoszenia szkody w mieniu lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży.

  Zaświadczenie od władz regionu

  Władze regionu powinny przekazać Ci zaświadczenie potwierdzające zajście zdarzenia losowego, które uniemożliwia wyjazd lub powoduje konieczność wcześniejszego powrotu.

  Bilety i rachunki

  Jeżeli ubezpieczyciel nie wymaga natychmiastowego kontaktu po tym, jak okaże się, że musisz wcześniej wrócić z wyjazdu, zbieraj wszystkie rachunki i bilety potwierdzające koszty podróży powrotnej.

 • Twoje prawa i obowiązki

  Niezwłoczne powiadomienie organizatora wyjazdu i przewoźnika

  Jeżeli musisz zrezygnować z wyjazdu, masz obowiązek powiadomić o tym od razu organizatora wyjazdu.