Zgłoszenie śmiertelnego wypadku w podróży spowodowanego przez inną osobę

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia wypadku śmiertelnego, do którego doszło z winy innej osoby.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić wypadek.

Potrzebne dokumenty

 • numer polisy
 • numer telefonu pod którym Centrum Pomocy może się skontaktować
 • rachunki dokumentujące wydatki na leczenie, leki, transport
 • dokumentacja medyczna z diagnozą i opisem leczenia
 • dane identyfikujące pojazdy i uczestników wypadku w razie wypadku drogowego
 • numer polisy i nazwa towarzystwa, w którym jest ubezpieczony sprawca wypadku
 • potwierdzenie zawiadomienia policji o wypadku drogowym lub innym wypadku w przypadku którego masz podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa
 • opis przyczyn i przebiegu wypadku
 • prawo jazdy jeśli ubezpieczony kierował pojazdem w momencie wypadku
 • odpis aktu zgonu i karta statystyczna zgonu
 • dokument stwierdzający tożsamość uposażonego
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo z ubezpieczonym / fakt sprawowania opieki na dzień śmierci ubezpieczonego jeżeli nie wyznaczono uposażonego

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Śmiertelny wypadek należy zgłosić z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.
Świadczenie możesz otrzymać także z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.