Z mojej winny inna osoba została ranna - co mam zrobić?

Istnieje niestety zagrożenie, że kiedyś spowodujesz wypadek drogowy, w którym inna osoba dozna obrażeń.
Co zrobić w takiej sytuacji?

 • Jak się zachować po szkodzie?

  Oceń swój stan

  Na tyle, na ile jest to możliwe, oceń swój stan fizyczny i sprawdź, czy możesz się poruszać.

  Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

  Najważniejsze jest zawsze bezpieczeństwo. Jeśli po wypadku możesz się poruszać, ustaw trójkąt ostrzegawczy, aby inni uczestnicy ruchu widzieli z daleka, że coś się stało na drodze. Pamiętaj, że jeśli doszło do wypadku, nie możesz usunąć pojazdów z miejsca zdarzenia.

  Wezwij służby

  Tak szybko, jak to tylko możliwe, powiadom służby (policję, pogotowie, a niekiedy także straż pożarną) o zdarzeniu. Najlepszym wyjściem jest podzielenie się zadaniami z innymi uczestnikami lub świadkami zdarzenia. Jedna osoba powinna wezwać służby, a pozostałe udzielać pomoc poszkodowanym.

  Udziel pierwszej pomocy

  Każda osoba ma obowiązek spróbować udzielić pierwszej pomocy po wypadku, o ile tylko nie naraża to jej samej na niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu lub utraty zdrowia. Nikt nie wymaga od Ciebie, byś wyciągał pasażerów z płonącego auta. Masz jednak obowiązek podjąć próbę resuscytacji, jeśli pozostawanie w pobliżu miejsca wypadku jest dla Ciebie bezpieczne oraz Twój stan fizyczny pozwala na udzielenie pomocy innym.

  Współpracuj ze służbami

  Kiedy służby przybędą na miejsce zdarzenia, ciężar odpowiedzialności za przebieg wydarzeń spada już na ratowników i policjantów. Stosuj się więc do ich zaleceń oraz odpowiadaj w miarę możliwości na wszystkie pytania.

 • Kogo i jak poinformować?

  Pogotowie: 999 lub 112

  Jeżeli w zdarzeniu ktoś doznał obrażeń ciała, koniecznie trzeba jak najszybciej wezwać pogotowie. Bardzo często zajmą się tym świadkowie wypadku, jednak niekiedy do zdarzenia dochodzi na mało uczęszczanej drodze. Wtedy to uczestnik wypadku powinien powiadomić służby. Dyspozytorowi pogotowia należy przekazać następujące informacje:

  - miejsce zdarzenia (na drodze najlepiej skorzystać z informacji podawanych na słupkach drogowych kilometrowych: górna liczba oznacza numer drogi, liczby znajdujące się poniżej określają kilometr tej drogi oraz jej metr podawany w setkach. W Polsce takie słupki są rozmieszczone od siebie w odległości 100 m),
  - powód wezwania (co się wydarzyło?),
  - ilość i stan poszkodowanych (należy podać zarówno te objawy, które sami obserwujemy, jak i te, o których mówią sami poszkodowani),
  - dane poszkodowanego (przybliżony wiek, płeć),
  - dane wzywającego (imię i nazwisko, numer telefonu spod którego dzwonimy. Jeśli istnieje ryzyko, że nie będzie można się z Tobą skontaktować, bo np. Twój telefon może się za chwilę rozładować, poinformuj o tym dyspozytora i powiedz, gdzie dokładnie będziesz czekać na pogotowie, np. przy słupku drogowym o konkretnym numerze).

  Pamiętaj, by nigdy nie kończyć rozmowy jako pierwszy. To dyspozytor decyduje, czy zebrał już wszystkie potrzebne informacje.

  Policja: 997 lub 112

  Na miejsce wypadku trzeba także koniecznie wezwać policję.

  Straż pożarna: 998 lub 112

  Kiedy dochodzi do wypadku, bardzo często potrzebna będzie także straż pożarna.

  Ubezpieczyciel

  Jako sprawca zdarzenia masz jedynie obowiązek przekazać poszkodowanemu (w razie wypadku zazwyczaj za pośrednictwem policji) numer swojej polisy OC.
  Uszkodzenie swojego samochodu możesz natomiast zgłosić z polisy AC (o ile oczywiście ją posiadasz). Jeśli sam także doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, możesz ubiegać się także o odszkodowanie ze swojego ubezpieczenia z następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW (oczywiście ponownie pod warunkiem, że wykupiłeś taką polisę).

 • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

  Jeśli dochodzi do wypadku, zebraniem dowodów świadczących o przebiegu wypadku zajmuje się policja. Tobie pozostaje więc już jedynie odpowiadać na wszystkie pytania służb.

 • Twoje prawa i obowiązki

  Bezpieczeństwo

  Zadbanie o bezpieczeństwo swoje i innych jest Twoim podstawowym obowiązkiem po wypadku.

  Wezwanie służb

  Do wypadku koniecznie trzeba wezwać służby.

  Podanie danych policji

  Uczestnik wypadku drogowego ma obowiązek podać policji swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, w którym wykupiono OC.

  Nie uciekaj z miejsca wypadku

  Do czasu przybycia służb nie wolno Ci opuścić miejsca zdarzenia (oczywiście za wyjątkiem sytuacji kiedy pozostawanie w danym miejscu zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu).