Mój samochód został uszkodzony - co mam zrobić?

Spadająca gałąź, dziura w drodze, powódź - to nie zawsze człowiek uszkodzi Twój samochód.
Od kogo możesz dostać odszkodowanie w takiej sytuacji?

 • Jak się zachować po szkodzie?

  Zadbaj o bezpieczeństwo

  Jeśli to technicznie możliwe, usuń uszkodzony pojazd z drogi, tak aby nie blokował ruchu. Jeśli nie jest to możliwe, ustaw trójkąt ostrzegawczy.

  Oceń rozmiar szkód

  Jeśli odkryjesz, że Twoje auto zostało uszkodzone, zacznij od ocenienia rozmiaru szkód. Ustal, co się dokładnie stało i czy masz do czynienia jedynie z powierzchownymi uszkodzeniami czy z większą szkodą.

  Wezwij służby

  W większości przypadków lepiej wezwać policję, która spisze notatkę ze zdarzenia. Niekiedy trzeba także wezwać straż pożarną (np. aby usunęła konar, który przygniótł auto).

  Ustal, czy ktoś jest odpowiedzialny za szkodę

  W wielu przypadkach okazuje się, że pomimo że szkoda nie została spowodowana bezpośrednio przez człowieka, to można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za zdarzenie. Poniżej podajemy najczęstsze sytuacje wraz z informacją, kto może ponosić odpowiedzialność:

  - uszkodzenie auta przez spadającą gałąź - za każde drzewo ktoś odpowiada. Może być to właściciel posesji, na której rośnie drzewo, może być to zarządca drogi, przy której dane drzewo się znajduje. Jeśli zawalenie drzewa lub upadek gałęzi wynika z zaniedbania osoby odpowiedzialnej za drzewo (np. roślina była w złym stanie i powinna zostać ścięta wcześniej), można powołać ją do odpowiedzialności za zdarzenie.
  - uszkodzenie auta przez dziurę w drodze - za stan drogi odpowiada jej zarządca (w zależności od rodzaju drogi będzie to: wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku dróg gminnych, zarząd powiatu w przypadku dróg powiatowych, zarząd województwa w przypadku dróg wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych). Jeśli Twoje auto zostało uszkodzone przez dziurę w jezdni, możesz żądać odszkodowania od zarządcy.
  - uszkodzenie auta przez dzikie zwierzę - jeżeli na drodze nie ma znaku drogowego ostrzegającego przed dzikimi zwierzętami, to po kolizji z takim zwierzęciem możesz żądać odszkodowania od zarządcy drogi lub nadleśnictwa (jeśli okaże się, że to nadleśnictwo nie poinformowało zarządcy drogi, że zwierzęta mogą często przekraczać drogę w tym miejscu). Jeśli natomiast okaże się, że zwierzę wybiegło na drodze, uciekając przed myśliwymi, odszkodowania można żądać od koła łowieckiego, które organizowało polowanie.
  - uszkodzenie auta w wyniku działania żywiołów - jeżeli auto zostało uszkodzone w wyniku działania żywiołów, zazwyczaj nie będziesz miał szans na uzyskanie odszkodowania od innej osoby. Czasami jednak są wyjątkowe sytuacje, kiedy jest to możliwe. Dla przykładu jeśli Twoje auto zostało uszkodzone po zalaniu parkingu podziemnego, jest bardzo możliwe, że po stronie zarządcy parkingu doszło do jakiś zaniedbań.

 • Kogo i jak poinformować?

  Policja: 997 lub 112

  W większości przypadków, kiedy Twoje auto zostanie uszkodzone w wyniku zdarzenia losowego, warto wezwać policję. W notatce spisanej przez funkcjonariusza znajdą się dokładne informacje o tym, do czego i jak doszło. Jeśli będziesz ubiegał się o odszkodowanie, taka notatka może okazać się bezcenna.

  Osoba odpowiedzialna za szkodę

  Jeśli ustalisz, że za szkodę może być ktoś odpowiedzialny, wyślij do tej osoby / instytucji żądanie naprawy szkody.

  Ubezpieczyciel

  Jeżeli posiadasz ubezpieczenie AC, możesz zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela.

 • Jakie dokumenty i dowody zebrać?

  Notatka policyjna

  Bez notatki policyjnej z miejsca zdarzenia otrzymanie odszkodowania będzie bardzo trudne.

  Zdjęcia z miejsca zdarzenia

  Zrób zdjęcia pokazujące gdzie doszło do zdarzenia, stan drogi w tym miejscu, rozmiar szkód itp.

  Zeznania świadków

  Jeśli ktoś widział, jak doszło do szkody, poproś go o pisemne opisanie przebiegu zdarzenia.

  Nagrania z monitoringu

  Zorientuj się, czy w pobliżu nie ma kamer monitoringu (miejskiego lub prywatnego).

 • Twoje prawa i obowiązki

  Bezpieczeństwo

  Zadbanie o bezpieczeństwo swoje i innych osób jest Twoim podstawowym obowiązkiem.

  Wezwanie policji

  Zawsze wtedy, kiedy Twoje auto zostało uszkodzone, masz prawo wezwać policję.