Zgłoszenie utraty auta w wyniku rozboju

Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia utraty auta w wyniku rozboju.
Potem wybierz, w jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę z AC.

Potrzebne dokumenty

  • potwierdzenie zgłoszenia kradzieży samochodu na policji
  • kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz kluczyki lub sterowniki służące do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd jest wyposażony (chyba że zostały utracone w wyniku rozboju)
  • dowód rejestracyjny pojazdu (chyba że został utracony w wyniku rozboju)
  • karta pojazdu (o ile została wydana i nie utracono jej w wyniku rozboju)
  • umowa o świadczenie usługi monitoringu, poszukiwania i odzyskiwania pojazdu oraz dowodu zapłaty abonamentu za okres, w którym przypadał dzień, w którym dokonano kradzieży pojazdu, jeżeli w pojeździe zamontowane było zabezpieczenie przeciwkradzieżowe posiadające funkcję lokalizacji pojazdu
  • dowody potwierdzające fakt utraty bagażu

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Utratę auta w wyniku rozboju należy zgłosić z własnego AC.